Stappenplan na inschrijving

Geplaatst op 10 jul. 2018

stap_1.png

Start verkoop

(afgerond)

Op deze dag wordt de verkoopdocumentatie en het inschrijfformulier beschikbaar gesteld. U kunt zich op deze dag zelf óf na de start verkoop inschrijven voor een woning in het project ‘Wonen aan het Twiske'.

stap_2.png

Inschrijven

(afgerond)

Na de start verkoop kunt u zich inschrijven voor een woning. Op het inschrijfformulier dat u tijdens de première heeft gekregen geeft u uw voorkeur op voor één of meerdere bouwnummers. Vóór de sluitingsdatum dient u het formulier (bij voorkeur per e-mail) in bij Kalliste.

stap_3.png

Toewijzing

(afgerond)

Als u een woning toegewezen heeft gekregen wordt u uiterlijk vrijdag 20 juli 2018 hierover gebeld en wordt direct een verkoopgesprek met u ingepland. Alle overige inschrijvers komen automatisch op de reservelijst te staan en krijgen eveneens uiterlijk 20 juli 2018 een bevestiging hiervan per e-mail. Indien een optant toch besluit niet voor deze woning te gaan dan wordt deze opnieuw toegewezen onder de reservekandidaten.

stap_4.png

Verkoopgesprek

Het verkoopgesprek heeft u met Ruud de Hoogt van Kalliste. U krijgt tijdens dit gesprek meer informatie over het plan, de woning en de optiemogelijkheden van de woning. 

Voor dit gesprek adviseren wij u om uw financiële mogelijkheden te bespreken met uw eigen adviseur of met onze projectadviseur Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Een (positieve) advies is namelijk bepalend of er al dan niet een koopovereenkomst met u kan worden gesloten voor de woning van uw keuze.

stap_5.png

Optieperiode

U neemt alle informatie van het startgesprek mee naar huis. U bekijkt thuis rustig nog eens uw mogelijkheden. Vervolgens laat u binnen 5 werkdagen weten of u tot aankoop van de woning over wilt gaan. Als u dit niet wenst, dan gaan wij over tot het toewijzen van deze woning aan een andere kandidaat.

stap_6.png

Een feestelijk moment

Nadat u heeft aangegeven dat u de koop- en aannemingsovereenkomst (KO en AO) wilt tekenen, wordt er door ons binnen 5 werkdagen met u een tekenafspraak ingepland mits u kunt aantonen dat u de woning kunt financieren. De ontbindende voorwaarde financiering loopt 2 maanden na het tekenen van de KO af. Dit is de periode die u heeft om uw financiering te regelen. Als dit lukt is de aankoop van uw droomwoning een feit!

Brochure

Brochure PDF

Contactpersoon

rdehoogt.jpgRuud de Hoogt
Projectontwikkelaar
088 - 100 95 00
 

Volg ons op Facebook

Nieuwbouw

Meer weten over het kopen van een nieuwbouw-huis?
www.bewustnieuwbouw.nl